REGIONAL UTVECKLING I SVERIGE

En interaktiv visualisering av Sveriges regioner

RegVis är en plattform som visualiserar nyckelvariabler inom regional utveckling och hur dessa förändras över tid och rum och hur de påverkar varandra. Genom kartor och grafer visualiseras sju variabler. Du kan välja att få en översiktlig bild av respektive variabel, eller fördjupa dig och jämföra variabler, geografiska områden etc med varandra.

Läs mer om RegVis

Fördjupning

För att kunna se hur varje variabel har betydelse för utvecklingen i den valda regionen och jämföra data mellan kommuner och regioner väljer du var variabel här och tar dig vidare in i det i interaktiva verktyget.

...
Tillverkningsindustrin

Andelen anställda inom tillverkningsindustrin av dagbefolkning i Sveriges län och kommuner.

...
Inkomst

Här kan du se medianlönen för dagbefolkningen bland Sveriges kommuner och län.

...
Arbetsmarknadens storlek och utveckling

Antalet anställda och den årliga tillväxttakten av sysselsatta bland Sveriges län och kommuner.

...
Utbildning

Andelen av dagbefolkning i Sveriges län och kommuner med högskoleutbildning (längre än 2 år).

...
Högteknologisk tillverkningsindustri

Andelen anställda inom den högteknologiska tillverkningsindustrin av dagbefolkning i Sveriges län och kommuner.

...
Kunskapsintensiva tjänstesektorn

Andelen anställda inom den kunskapsintensiva tjänstesektorn av dagbefolkning i Sveriges län och kommuner.

...
Offentliga sektorn

Andelen anställda inom den offentliga sektorn av dagbefolkning i Sveriges län och kommuner.

...
Regional BNP per capita

Regional BNP per capita från år 1571 till nutid