Om RegVis

RegVis är ett resultat av projektet Regional tillväxt mot alla odds: Drivkrafterna för långsiktig tillväxt i nordiska regioner. Projektet fick finansiering från Länsförsäkringars Forskningsfond mellan 2017–2021 och bedrevs av Docent Markus Grillitsch vid Lunds universitet.

Projektet undersökte varför vissa regioner växer mer eller mindre än andra, trots att de har liknande strukturella förutsättningar. Huvudsyftet var att studera hur de mer aktörsspecifika faktorerna (till exempel aktörers handlingspotential och nätverk) samspelar med de strukturella förutsättningarna (till exempel infrastruktur och naturresurser) för att påverka lokal tillväxt.

Stiftelsen Länsförsäkringsgruppens Forsknings- och Utvecklingsfond, i dagligt tal Länsförsäkringars Forskningsfond, stödjer vetenskaplig forskning som ligger nära människors vardagliga trygghet. Forskningen som finansieras ska bidra till en ökad ekonomisk, fysisk och social trygghet i samhället.